Danish  English  USA 
HOME    BAGGRUND    VEJLEDNING    TRAILERS    NYHEDER
MusiCure_Stream_logo

Hvordan ”MusiCure Stream” systemet fungerer - trin for trin

Abonnement


1. Bestilling af privatabonnement sker på www.musicurestream.dk - klik 'opret abonnement' og indtast oplysninger - og fortsæt.
Dette abonnement gælder for en privat bruger og/eller for en selvstændig klinik som betjener/behandler én klient ad gangen.
Prisen for et privatabonnement er 98,- kr. pr. måned. Efter den gratis 30 dages prøveperiode, sker overgang til betaling automatisk.
Et institutionsabonnement (hospitalsafdeling, plejecenter, institution, etc.) med op til 50+ samtidige brugere oprettes efter behov, hvor en streamingløsning 'skræddersyes' og tilbydes til kunden. Kontakt os for et tilbud på: info@musicure.dk

2. Når bestilling og udfyldning af oplysninger er gennemført får man som ny abonnent straks tilsendt en e-mail med en bekræftelse på oprettelsen og ens personlige 'Brugernavn' og 'Password' samt link til 'Log Ind' siden på MusiCure Stream.

3. Herefter får man som ny abonnent mulighed for en måneds (30 dages) gratis prøveperiode på abonnementet, som efter denne 30 dages prøveperiode automatisk overgår til betaling, med en månedlig betaling for private og selvstændige behandlere på de 98,- kr. pr. måned.

4.Betaling sker med kreditkort, som indtastes ved bestilling af abonnementet, eller med EAN-nummer for offentlige institutioner (hospitaler, plejecentre, etc.), eller med CVR nummer for private virksomheder.

5. Klik på linket 'Log ind' og indsæt 'Brugernavn' og 'Password' - klik herefter 'Log Ind'.

6. Siden med brugerfladen og MusiCure Stream kanalerne åbner nu og giver direkte og ubegrænset adgang med til alle otte kanaler døgnet rundt.

7. Vælg hvilken af de 8 kanaler man ønsker at aktivere (se beskrivelse af kanaler herunder)

8. Opsigelse af abonnement:
Abonnementet kan af private brugere opsiges når som helst ved at klikke på det lille ’hjul’ ved siden af sit navn, når man er logget ind, og klikke på link ’Cancel Subscription’.
Opsigelse kan også ske ved at klikke på linket ’Opsig abonnement’ ved siden af vores kontaktinformationer nederst på forsiden af www.musicurestream.dk  Ved klik på ’Opsig abonnement’ får man instruktion i opsigelse af abonnementet.

Man kan også sende en mail til: info@musicure.com med tydelig angivelse af navn, og e-mailadresse med følgende info:
'Jeg ønsker at opsige mit abonnement på MusiCure Stream pr. dags dato'
Men den nemmeste måde at opsige et abonnement er at benytte selv-opsigelse funktionen beskrevet herover.

Sygeplejerske_barn
MusiCure-streaming-hospital2
MusiCure film og musik - positivt stimulerende indhold for patienter

En vigtig del af repertoiret i MusiCure Stream er film med naturmotiver, optaget og redigeret specielt til MusiCure musikken. Naturfilmene er optaget og produceret af Inge Mulvad Eje og redigeret sammen med MusiCure musikken af komponist Niels Eje, og hensigten med filmene er, at formidle en totaloplevelse af levende billeder og musik, med både beroligende og inspirerende virkning.

Patienter som f.eks. vågner op efter en operation, oplever som regel kun rummets hvide vægge, eller nonstop nyheder og ’hospitals-info’ på de skærme der måtte være til rådighed, og ingen af delene er særligt livsbekræftende. Forskning og erfaringer viser med stor tydelighed, at evidensbaseret musik og smukke naturscenerier, uden tale eller indsat tekst, kan øge livskvaliteten og patienttilfredsheden med op til 98%. Som ’positiv distraktion’, under mange forskellige procedurer på hospitalet, har MusiCure filmene også vist sig meget velegnede til at skabe en mere inspirerende og motiverende atmosfære for patienterne.
I afdelinger og institutioner for børn, og i "Sanse-rum", har børnene også stor glæde af filmene, som appellerer til fantasien og skaber ro.

Praktisk information om streaming

Al streaming kræver en god og hurtig internetforbindelse. I lighed med andre etablerede streamingtjenester, som f.eks. Netflix, HBO m.fl. streames indholdet i MusiCure Stream i 'real time' og det anbefales derfor at anvende en internetforbindelse på minimum 5-10 megabit per sekund eller gerne derover.

MusiCure i Sanserum
MusiCure i Sanserum
De 8 MusiCure streaming kanaler omfatter:  
 
1. MusiCure musik kanalen – specielt sammensatte MusiCure programmer med natur atmosfærer, som "pauser" mellem de længere programmer - i alt ca. 16 timers MusiCure musik. AUDIO
 
2. Film kanalen 'Bring Naturen Ind'  er naturstemninger uden tale, og kun med MusiCure musik som baggrund. FILM

3. Alle originale MusiCure albums. AUDIO
 
4. Procedure kanalen – helt specifikke og tidsafmålte behandlingsprogrammer med MusiCure. AUDIO
 
5. Mental stimulation, målrettet til plejecentre, herunder behandling af demens. FILM
 
6. Nature Atmospheres - Originaloptagelser af naturatmosfærer fra bl.a. skove og kyster Audio
 
7. Nat/Søvn kanalen – 8 timer med rolig MusiCure musik til indslumring og lyden af havets bølger hele natten – hvor bølgerne er specielt redigeret til dyb hvile og søvn. Efter 8 timer vågner man blidt op til MusiCure musik og bølger, sammen med naturlyde fra Seychellerne i det indiske ocean. AUDIO

8. MusiCure Trailer film - Korte eksempler af de originale film med naturatmosfære -FILM
Venteværelse

MusiCure naturfilm i ventearealer 

 

MusiCure naturfilm med musik kan med fordel anvendes i ventearealer og opholdsrum indenfor sundheds- og plejesektoren
I dag findes der TV skærme mange steder på sygehuse og plejecentre. Skærme som ofte er placeret i vente- og opholdsrum for patienter og beboere.
Formålet med TV skærmene er at formidle information og skabe adspredelse, men ofte vises der blot nonstop nyheder, som kun virker negativt stressende overfor patienter, som i forvejen har bekymringer nok at tænke på.
Erfaringer fra flere hospitaler, lægehuse og plejecentre har vist, at livsbekræftende MusiCure naturfilm til musik formår at ændre atmosfæren i vente- og opholdsrum markant i positiv retning.


 

Dokumentation af MusiCure's virkning


Mere end 20 års udvikling og studiet af resultater fra forskning med denne musik udgør fundamentet for skabelsen af MusiCure, og musikken anvendes i dag i en lang række forskellige typer af behandling og forskningsprojekter i mange lande.
Indenfor de seneste år har MusiCure Naturfilm også indgået som stimulation i videnskabelige studier med børn efter dagkirurgi på Odense Universitetshospital, med meget positive resultater og som skabelse af et positivt og livsbekræftende miljø under opvågning efter operation på samme hospital.

Internationalt publicerede forskningsartikler


Siden 2003 har uafhængige forskere og professionelle behandlere fra flere lande gennemført medicinske studier med MusiCure.
Resultaterne af disse studier og kontrollerede forsøg findes i dag publiceret i flere internationale medicinske tidsskrifter, bl.a.: Heart & Lung – The journal of Acute and Critical Care, European journal of Cardiovascular Nursing, Intensive and Critical Care Nursing, Pediatric Anesthesia m.fl.

Opsummerende viser de publicerede forskningsresultater med anvendelse af MusiCure musikken

1 Signifikant reduktion af Stress, angst og smerte
2 Nedsættelse af medicinforbrug (PN medicin, Morfin, m.m.)
3 Sænkning af cortisolniveau (stresshormon)
4 Stigning i oxytocinniveau (”fredshormon”)
5 Generelt - forøget følelse af ro, motivation og inspiration

Forskning i musikkens virkning er gennemført med kontrolgrupper og omfatter både kvantitative og kvalitative studier, subjektive spørgeskema- og interviewundersøgelser, samt rent fysiologiske målinger på patienterne.

Ældreplejen
MusiCure in Healthcare® Skodsborgvej 48A DK -2830 Virum, Denmark
www.musicurestream.com